göre

1 Edat

(bir şeye) Uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince

Cümle 1: ... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye. - N. Cumalı

Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, nazaran

Cümle 1: Bu havaya göre can sıkıcı bir şeyler olacak. - N. Cumalı Cümle 2: Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi. - N. Araz

Sorulursa

Cümle 1: Bana göre ikisi de bir.

uygun, elverişli, için

Cümle 1: Arkadaşlığı, sezdiği menfaatin derecesine göredir. - M. Yesari Cümle 2: Doğrusunu söyle de biz ona göre davranalım! - O. C. Kaygılı