güneş

1 İsim

(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi

Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı

Cümle 1: Güneş girmeyen eve doktor girer.