gösteriş

1 İsim

Gösterme işi veya biçimi

Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış

Cümle 1: Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi. - A. Haşim Cümle 2: Zaten bunu da içinden gelerek değil, daha çok arkadaşlarına gösteriş olsun diye yapardı. - H. Taner

Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık

Cümle 1: Bu yapının hiç gösterişi yok.