gösterişsiz

1 Sıfat

Gösterişi olmayan, mütevazı

Gösteriş yapmayan