göz yummak

1

kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak

Cümle 1: Vaadime sadık kalırım, fakat inzibatsızlığa göz yummak olamaz. - R. N. Güntekin

umudunu kesmek,umutsuzluğa düşmek