gürbüz

1 Sıfat

Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri

Cümle 1: Genç, gürbüz bir köylü çocuğu idi. - Sait Faik Abasıyanık