Güzel duyu

1.İsimEstetik, bediiyat

Son Arananlar

kesin olarak20:38:04
kesin bir biçimde, kesinlikle
yuh20:37:55
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
safari20:37:17
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
rami20:37:09
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
kısıtlı20:36:01
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
yaşlı20:35:55
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
kraliçe20:35:52
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
önerge20:35:12
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Ayar20:35:11
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
İKTİSAP20:35:10
Kazanma, edinme, edinim
TİRPİDİN20:35:07
Ufak bahçe çapası
plazma20:35:05
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
cip20:34:45
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
toprak kölesi20:34:23
Toprağa bağlı köle
sepelek20:34:00
bk. sersem sepelek
cahilce20:33:58
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
APAREY20:33:50
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
kariyer20:33:24
Meslek, uzmanlık
münasip20:33:11
Uygun, yerinde
muamele20:33:00
Davranma, davranış
dalgakıran20:32:34
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
resim20:31:47
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
Bana20:31:17
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
abat20:31:08
Bayındır, mamur
damızlık20:31:04
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
sis20:30:35
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
cımbız20:30:20
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
lezbiyen20:29:57
Eşcinsel, sevici kadın
sepet topu20:29:33
Basketbol
Seyran20:29:01
Gezme, gezinme
kaybetme20:28:59
Kaybetmek işi, yitirme
kasaba20:28:59
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
Vukuf20:28:47
Anlama, bilme, bilgi
dengeci20:28:43
Denge unsurunu ön plânda tutan
yüzeysel20:28:33
Yüzey ile ilgili, sathî
girizgah20:28:33
Girişlik, giriş
Çukur20:28:17
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
sokak çocuğu20:28:09
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
teraküm20:28:07
Birikme, yığılma
hüseynî20:28:03
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
hesap20:27:49
Aritmetik
ilerleyiş20:27:35
İlerlemek işi veya biçimi
alaza20:26:55
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
miskin20:26:15
Çok uyuşuk olan (kimse)
toplu konut20:25:53
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
mütehassıs20:25:52
Uzman
cadalozluk20:25:50
Cadaloz olma durumu
ise20:25:44
Gezinme20:25:42
Gezinmek işi, seyran
karaşın20:24:47
Esmer, sarışın karşımı
hak20:24:46
Tanrı"nın adlarından biri
KİLOSİKL20:24:30
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Gürbüz20:24:10
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
fülûs20:24:03
Bakır para
tersine dönmek20:23:52
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
kömür kalem20:23:50
bk. füzen
sevda20:23:36
Güçlü sevgi, aşk
memat20:23:26
Ölüm
ağız birliği20:23:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
sadece20:23:22
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
azİMET20:23:17
Gidiş
beklenti20:23:09
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
zahmetsiz20:23:04
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
açısal20:23:00
Açı ile ilgili
düğümlemek20:22:40
Düğüm yaparak bağlamak
lanet etmek20:22:39
ilenmek, kötülüğünü istemek
müstemleke20:22:37
Sömürge
onmak20:22:19
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
kapris20:22:17
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
çoğalma20:22:13
Çok duruma gelme, artma
böcek kabuğu20:22:05
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
Kısır20:22:03
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
zillet20:21:50
Hor görülme, alçalma
EDEPSİZ20:21:49
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
yalaz20:21:47
Alev
aktivite20:21:38
Etkinlik
meşhur20:21:08
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
alüvyon20:20:44
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
zübde20:20:23
Özet, öz
hainlik etmek20:20:17
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Sundurma20:20:17
Sundurmak işi
Derman20:20:15
Güç, takat, mecal
ticani20:20:05
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
himaye etmek20:19:55
korumak, kayırmak, gözetmek
zıvana20:19:24
İki ucu açık küçük boru
UZMAN20:19:24
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
kurtulma20:19:16
Kurtulmak işi
zıpçıktı20:19:06
Türedi
çalımlı20:18:47
Gösterişli, kurumlu
uykusu hafif20:18:43
Küçük bir sesten hemen uyanan
şan20:18:33
Ün, san, şöhret
süreğen20:18:16
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
yollama20:18:07
Yollamak işi
idare lâmbası20:17:37
İdare kandili
ifa etmek20:17:22
yapmak, yerine getirmek
şekil20:17:19
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
alış veriş20:17:00
Alım satım işi
talik20:16:58
Asma, yukarı kaldırma
amazon20:16:46
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
itham20:16:28
Suçlama, suçlu görme
sistem20:16:17
bk. Dizge
Rehine20:16:05
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
lemis20:16:03
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
ebleh20:16:03
Akılsız, budala, alık
istical20:15:45
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
üzüm salkımı20:14:39
Üzüm tanelerinin dizi dizi bulunduğu salkım
beslenme bozukluğu20:14:33
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Yüce Divan20:14:31
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
Alaycı20:14:31
Alay etme huyu olan, müstehzi
almaşık20:14:30
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
kıymık20:14:20
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
güdüm20:14:09
Yönetmek işi, idare
cinsi20:13:57
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
galibiyet20:13:56
Yenme, yengi
bağlantısız20:13:43
Aralarında bağlantı bulunmayan
yukaç20:13:41
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
lanetleme20:13:37
Lânetlemek işi
çırak20:13:25
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
Göl20:13:25
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
yer adı bilimi20:13:21
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
yakıştırma20:13:20
Yakıştırmak işi
şart kipi20:12:55
bk. şartlı birleşik zaman
mayhoşluk20:12:50
Mayhoş olma durumu
maalmemnuniye20:12:41
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
SÜT20:12:37
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
amplifikatör20:12:32
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
giysi20:11:23
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
KIRITKAN20:11:20
Her zaman kırıtan
büklüm20:11:18
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
Seçilmiş20:11:15
Seçerek ayrılmış