gizlemek

1 -i

Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak

Cümle 1: Siperleri çalılarla örterek uçaklardan gizlediler.

Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek

Cümle 1: Bu işi babasından gizlemiş ama, ablasına açmıştır. - H. Taner