gayrı

1 Zarf

Artık, bundan böyle

2

Başka, diğer

Cümle 1: Dazlak başlı ve takma dişli olmasından gayri hiçbir kusuru yoktu. - H. Taner

Zarf

Artık, bundan sonra

Cümle 1: Sık sık görüşürüz gayri. - Y. Z. Ortaç