gerdan

1 İsim

Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü

Cümle 1: Başını geri atıp gerdanını olanca beyazlığıyla göstererek sarsıla sarsıla güldü. - H. Taner

Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk

Cümle 1: Sivri çenenin altında iki kat bir gerdan. - A. Gündüz

(kesilmiş hayvanlarda) Boyun