gereç

1 İsim

Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal

Cümle 1: Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır. - S. Birsel