gerici

1 Sıfat

Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci

2 Sıfat

Bir organı germeye yarayan (kas)