Giriş

1.İsimGirmek işi veya biçimi
Cümle 1: Müjde getirdiğiniz girişinizden belli idi. Cümle 2: Fakülteye her girişimde ilk selâmlaştığım o olurdu. - H. Taner
Bir yapıda girip geçilen yer, methal, antre
Cümle 1: Evin girişi pek dar.
Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal
Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh
Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser
Cümle 1: Dil bilimine giriş.
Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal
Bir yere girmek için ödenen para, giriş ücreti, duhuliye

Son Arananlar

Giriş15:49:24
Girmek işi veya biçimi
vole15:49:21
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
adsız15:49:17
Adı olmayan, isimsiz
zorunlu olarak15:49:02
kendi isteğinin dışında
yarım baş ağrısı15:49:02
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
SAKIZ15:49:01
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
irat etmek15:48:54
söylemek
emircik15:48:44
Yalıçapkını, iskele kuşu
vatansızlık15:48:37
Vatansız olma durumu
narkozcu15:48:30
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
Duyar15:48:27
Duygulu, duygun, duyarlı, hassas
proleter15:48:21
Çalışan, emekçi
melodik15:48:18
Melodi ile ilgili, ezgili
Yetim15:48:17
Babası ölmüş olan çocuk
havali15:48:13
Çevre, yöre, dolay
erkanıharp15:48:13
Kurmay
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)15:48:09
uyanık ve dikkatli olmak
arılar15:47:58
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
radyan15:47:34
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
kümes15:47:28
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
toparlak15:47:21
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
muhaberat15:47:16
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
ekonomi yapmak15:47:09
tutumlu davranmak
duma15:47:08
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
koyacak15:47:07
İçine öte beri koymaya yarayan şey
krizantem15:46:53
Kasımpatı
Fena15:46:45
İyi nitelikte olmayan, kötü
yer sıçanı15:46:43
Köstebek
oranlama15:46:41
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
vasıta15:46:28
Araç
sac15:46:26
Yassı demir çelik ürünü
Deneyimsiz15:46:17
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
Göz erimi15:46:16
Ufuk
hemencecik15:46:15
Çarçabuk, anında
zemberek otu15:46:14
Atkuyruğu
ilelebet15:46:14
Sonsuzluğa değin, sürgit
bir çırpıda15:46:13
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
şerit metre15:46:12
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
cakalı15:46:11
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
duruşma15:46:10
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
eksiltme15:46:09
Eksiltmek işi
yaşayış15:46:09
Yaşamak işi veya biçimi
Kaput bezi15:46:07
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
kutu15:46:07
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
Mecazen15:46:06
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
tınlama15:46:04
Tınlamak işi
özne15:45:59
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
bir arada15:45:57
Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak
simetrisiz15:45:54
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
Entrika15:45:53
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
bağın15:45:49
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
biriktirme15:45:48
Biriktirmek işi, tasarruf
çokluk15:45:47
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
ölçekli15:45:46
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
Açık artırma15:45:45
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
ahar15:45:44
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
antant15:45:43
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
büyük atardamar15:45:43
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
realite15:45:42
Gerçek, gerçeklik
Gelincik15:45:41
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
böbürlenme15:45:40
Böbürlenmek işi
sinir bilimi15:45:40
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
renk körü15:45:39
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
İSKERLET15:45:36
Dikenli salyangoz
değişinim15:45:34
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Alev15:45:27
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
AKAJU15:45:23
Maun
Ast15:45:19
Alt
İfade15:45:14
Anlatım
yarak15:45:13
Silâh
Girişken15:45:11
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
BERİL15:45:05
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
aşırma15:45:01
Aşırmak işi
YELEME15:44:58
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
ersatz15:44:54
bk. erzatz
esas15:44:37
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
lös15:44:36
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
nobelyum15:44:26
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
azerbaycanlı15:44:25
Azerbaycan halkından olan kimse
etkime15:44:23
Etkimek işi, tesir
yırtık15:44:22
Yırtılmış olan
ramak15:44:11
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
Dolama15:44:05
Dolamak işi
mercan adası15:43:57
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
lüzumlu15:43:56
Gerek, gerekli, lâzım
saf dışı etmek15:43:53
dizinin dışına çıkarmak
düşündeş15:43:42
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
türev15:43:34
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
hayalet15:43:26
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
memnunluk15:43:26
Kıvanma, kıvanç
iris15:43:22
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
temsilci15:43:20
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
isyan15:43:20
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
iş merkezi15:43:16
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
terakki etmek15:43:14
ilerlemek
ferdiyetçilik15:43:09
Bireycilik
dalaş15:43:05
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
tarator15:42:58
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
Ansızın15:42:54
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
kundak15:42:51
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
çeşitlilik15:42:49
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
taban15:42:40
Ayağın alt yüzü
TEDAVİ15:42:37
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
maksat15:42:37
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
meme15:42:33
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
YARGI15:42:22
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
sözün kısası15:42:18
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
pelteklik15:42:12
Peltek olma durumu, peltek konuşma
yanardağ püskürmesi15:42:11
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
mültezim15:42:05
Kesenekçi, kesimci
uran15:42:04
Teknik, sanayi, endüstri
kâğıt15:42:00
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
inme inmek15:41:54
(vücudun bir yerinde) hareket ve hissetme kalmamak, felç gelmek
paçalı15:41:53
Herhangi bir biçimde paçası olan
tefe15:41:42
Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça
aside15:41:42
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
pipi15:41:39
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
mukadderat15:41:31
Yazgı
teknisyen15:41:25
Teknikçi
Gözlem15:41:24
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
senkronizasyon15:41:21
Eşleme
cam15:41:10
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Stadyum15:41:09
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ÇEHRE15:41:06
Yüz, sima
utanç15:41:05
Utanma duygusu, hicap
hediye15:41:03
Armağan
özgeci15:41:03
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
Zühal15:40:48
Sekendiz, Satürn
Kent15:40:41
Şehir
ilk gösteri15:40:36
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer