Grek

1 İsim

Eski Yunanlı

Eski Yunanlılarla ilgili, eski Yunanlılara özgü olan şey

Cümle 1: Grek kültürü.