grup

1 İsim

Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek

Cümle 1: Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor. - H. E. Adıvar

Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü

Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü

Cümle 1: Lehçeler grubu.

Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu

Cümle 1: Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.