HİCAP

1.İsimUtanma, utanç, sıkılma
Cümle 1: Sensin bize bizden yakın / Görünmezsin hicap nedir? - Yunus Emre Cümle 2: Ve Rabia'nın hicabından taze yanakları gene eski nadide bir şarap gibi lâl rengini alıvermişti. - H. E. Adıvar

Son Arananlar

ketum23:27:49
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
çığlık atmak (koparmak veya basmak)23:27:44
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
Küçük tansiyon23:27:42
Kanın beyin içindeki basıncı
ses aleti23:27:42
Ses aygıtı
cebe23:27:37
Zırh
Getirimci23:27:33
Getirim sağlayan şey veya kimse
oy vermek (veya oyunu kullanmak)23:27:30
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
taassup23:27:29
Bağnazlık
lığ23:27:26
Alüvyon
sene23:27:24
Yıl
ibrişim kurdu23:27:19
İpek böceği
he23:27:17
Helyum"un kısaltması
eyeri boş kalmak23:27:16
binicisi ölmek
gözetleyici23:27:07
Gözetlemek işini yapan (kimse)
meslektaş23:27:05
Aynı meslekten olan
mağara23:27:03
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Konuk23:26:59
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
amenajman23:26:55
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
hazır kahve23:26:41
Neskafe
bilgiçlik23:26:39
Bilgiç olma durumu
sefalet23:26:36
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
telakki23:26:35
Anlayış, görüş
kem23:26:29
Noksan, eksik
sema23:26:26
Gök, gökyüzü
TAKRİBEN23:26:24
Aşağı yukarı, yaklaşık olarak
kanara23:26:22
bk. kesim evi, mezbaha
inhina23:26:16
Eğrilme, bükülme
senatör23:26:12
Senato üyesi
tavla23:26:09
At ahırı
aslan gibi23:26:07
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
nüfus bilimi23:26:05
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
loğusa humması23:26:05
Albastı
köpek balığı23:26:00
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
atropin23:25:58
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
Sersem23:25:58
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
insanlık etmek23:25:56
insana yaraşır biçimde davranmak
vagina23:25:52
Döl yolu, vajina
arpacık23:25:48
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
Mengene23:25:42
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
efsane23:25:37
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
Esaret23:25:33
Kölelik, tutsaklık, esirlik
Bakteri23:25:27
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
ölüm cezası23:25:25
bk. idam cezası
koygun23:25:21
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
karar vermek23:25:14
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
keler23:25:09
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
nötr23:25:00
Tarafsız, yansız
NACAK23:24:58
Sapı kısa, küçük odun baltası
mahrem23:24:52
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
kısmak23:24:50
(göz için) Biraz kapamak
tellâllık23:24:48
Telâllın yaptığı iş
aba23:24:40
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
kabarık23:24:37
Kabarmış olan
kısıtlama23:24:33
Kısıtlamak işi, hacir
rakip23:24:30
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
öküz23:24:28
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Baskül23:24:26
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
veznedar23:24:26
Vezneci
Tapu memuru23:24:25
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
sahil boyu23:24:24
Deniz kıyısı
kötek23:24:16
Baston, sopa
Zincirleme23:24:15
Zincirlemek işi veya durumu
oy birliği ile23:24:14
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
karşı23:24:11
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
karıncayiyen23:23:23
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
kolluk23:23:20
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
ölü yıkama23:22:47
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
koyu23:22:07
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
Teşekkül23:22:06
Belli bir varlık ve biçim kazanma
tembel tembel23:21:58
Tembel bir biçimde
mahiyet23:21:52
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Duka23:21:39
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
aldırmazlık23:21:20
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
soru işareti23:21:15
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
adamakıllı23:21:06
Gereğinden çok, iyice
beşeriyet23:21:02
İnsanlık, insanoğulları
Atik23:20:56
Çabuk davranan, çevik
abonman23:20:51
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
nazariyat23:20:30
Kuramlar
hiç23:19:31
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
tim23:19:02
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
Branda23:18:06
Gemilerde tayfa ve erlerin yattığı dikdörtgen biçiminde, astarlanmış bezden yapılan, halatlarla bir yere tutturulan asılı yatak
taşma23:17:58
Taşmak işi
noktalama işareti23:17:56
Noktalama işaretleri
laka23:17:32
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
eğitme23:17:18
Eğitmek işi, terbiye etme
öğretme23:17:16
Öğretmek işi
merzengûş23:17:12
Mercanköşk
şura23:16:21
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
koyak23:16:03
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
sayıca23:16:01
Sayı bakımından, adetçe
Uf23:14:58
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
karina23:14:57
Gemi omurgası
Teknik23:14:51
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
iffetsiz23:13:42
İffetini korumayan, silisiz
ini23:13:22
Kayın birader
Ucuzluk23:13:03
Ucuz olma durumu
atlatmak23:12:54
Savsaklamak
uyarlanma23:12:33
Uyarlanmak işi
tahril23:12:29
Çizgi
DİRAYET23:12:26
Yetenek, beceriklilik, zekâ
inkıta23:12:09
Kesilme, kesinti
defetme23:11:51
Defetmek işi
mükemmeliyet23:11:47
Mükemmellik
adsız23:11:45
Adı olmayan, isimsiz
hazakat23:11:16
(hekimler için) Ustalık, uzluk
süpürge çalısı23:11:12
Süpürge otu
ALIŞ23:10:46
Almak işi veya biçimi
münteha23:08:21
Son
nakzetmek23:08:20
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
TARAFEYN23:08:15
İki taraf
buhur23:08:07
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
korse23:08:05
Güzellik veya sağlık gayesiyle kullanılan esnek iç giysisi
yeni dünya23:07:45
Amerika ana karası
anorak23:07:37
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Çapraz23:07:24
Eğik olarak birbiriyle kesişen
şifa bulmak23:07:07
iyi olmak, onmak
Zafer Bayramı23:07:00
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
Bloke23:06:15
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
gözlüklü yılan23:06:14
Kobra
li23:06:12
Lityum "un kısaltması
toplu konut23:05:59
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
büyük şehir23:05:58
Ana kent
dolaş23:05:54
bk. sarmaş dolaş
aktinyum23:05:50
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
dalama23:05:48
Dalamak işi
polargı23:05:47
Polarıcı
hünnap23:05:31
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
SÖYLEV23:05:20
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
BERRİ23:05:14
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal