himaye

1 Sıfat

Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk

Cümle 1: Henüz ana himayesine ne kadar muhtaç olduğunu görüyorum. - Y. Z. Ortaç

Kayırma, elinden tutma