hayâlı

1 Sıfat

Utangaç, sıkılgan

Cümle 1: Bu kâtibin son derece mahçup, namuslu, hayâlı olmasını istiyorsanız, imtihan edeceksiniz, değil mi? - Ö. Seyfettin

2 Sıfat

Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal

İsim

Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü