hey

1 Ünlem

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir

Cümle 1: Hey, çocuklar, gelin bakalım! Hey arkadaş, ayağıma basıyorsun!

Sitem, yakınma, azar, beğenme gibi çeşitli duygular anlatan cümlelerde de kullanılır

Cümle 1: Hey talih, böyle mi olacaktı! Hey akılsız çocuk, ateşi ne diye ellersin? Hey Allahım, bu ne güzellik!