hızlı

1 Sıfat

Çabuk, seri, sür'atli

Cümle 1: Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lâkırdı söylemiyorlardı. - M. Ş. Esendal

Zarf

Güç kullanarak, şiddetle

Cümle 1: Hızlı vurmak.

Zarf

Yüksek sesle

Cümle 1: Hızlı konuşmak.

Zarf

İvedi olarak, ivedilikle

Uçarı, çapkın, hovarda