homojen

1 İsim

Bağdaşık, mütecanis

Sıfat

Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli)