halef

1 İsim

Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı