hamallık

1 İsim

Hamalın yaptığı iş

Cümle 1: Çocuk tam yedi ay hamallık yaptı. - Sait Faik Abasıyanık

Hamala verilen para, hamaliye

Kaba ve ağır iş

Gereksiz yere yüklenme

Cümle 1: Böyle güzel havada palto giymek hamallıktır.

Zihni gereksiz bilgilerle doldurma