hane

1 İsim

Ev, konut

Ev halkı

Cümle 1: Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu, ama hanesi kalabalıktı. - N. Cumalı

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz

Cümle 1: Dama tahtasında altmış dört hane vardır.

Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, basamak

Klâsik Türk müziğinde, peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri

Birleşik kelimelerde ikinci kelime olarak bulunur, bina, yapı, yer, makam anlamlarını karşılar

Cümle 1: Balıkhane. Yazıhane.