harabe

1 İsim

Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı

Cümle 1: Boğazköy harabeleri. Cümle 2: Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz. - F. R. Atay

Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı

Cümle 1: Bu harabenin bir değirmen olduğunu hatırladım. - Sait Faik Abasıyanık