harmani

1 İsim

Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin