hâsılı

1 Zarf

Sözün kısası, kısacası

Cümle 1: Hâsılı ne söyledikse kâr etmedi. . - H. Taner