hasiyet

1 İsim

Özgülük, hassa

(yiyecek ve içecek için) Yarar, etki