hatip

1 İsim

Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı

Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak bir düşünceyi anlatmada, bir duyguyu aşılamada yetenekli kimse

Cümle 1: Bu genç doktor, birçok meslektaşları gibi, biraz da hatipti. - Ö. Seyfettin

Camilerde hutbe okuyan hoca