haydut

1 İsim

Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki

Cümle 1: Her insan öldüren serseri, haydut olmaz. - A. Gündüz

Yaramaz, sevimli çocuk