kötümser

1 Sıfat

Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı

Cümle 1: Günlerimi neşeli ve hülyalı iki kısma ayıran iki tabiatım, kötümser ve iyimser, iki felsefem vardı. - A. Ş. Hisar Cümle 2: Hiç lüzumu yokken, bu yolda acıklı ve kötümser bir hikâye yazacaktım. - H. Taner