küçücük

1 Sıfat

Çok küçük

Cümle 1: İçeride küçücük tezgâhların önünde iki müşteri onu süzüyordu. - Sait Faik Abasıyanık