kımız

1 İsim

Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi

Cümle 1: Ey, sevincinden bir büyük geleceği / Muştulayan içki, bin yılın kımızı. - A. M. Dıranas