Kımız

1.İsimKısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
Cümle 1: Ey, sevincinden bir büyük geleceği / Muştulayan içki, bin yılın kımızı. - A. M. Dıranas

Son Arananlar

HAYKIRMAK02:57:54
Çağırmak, seslenmek
Radon02:57:52
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
harf02:57:50
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
Afganlı02:57:45
Afgan
ihtiraz02:57:42
Çekinme, sakınma
UYUM02:57:36
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
kuşkuculuk02:57:35
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
duygudaş02:57:29
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
ahududu02:57:20
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
böbrek taşı02:57:17
Böbreklerde oluşan taş
tahttan indirmek02:57:13
hükümdarlığına son vermek
renkli02:57:02
Rengi olan
güneş02:57:00
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
hünnapgiller02:56:58
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
KARİKATÜR02:56:55
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
sıkma02:56:55
Sıkmak işi
acur02:56:51
bk. ajur
iç hastalıkları02:56:48
bk. dahiliye
irfan02:56:45
Bilme, anlama, sezme, kültür
CEVAP02:56:27
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
yeğen02:56:18
Birine göre kardeşinin çocuğu
verem02:56:18
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Papalık02:56:16
Papanın makamı veya görevi
Avantacı02:56:15
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
aylık02:56:11
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
argali02:56:05
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
engebeli02:56:03
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
turist02:55:58
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
İskoçyalı02:55:48
İskoç halkından olan kimse, İskoç
tutkun02:55:42
Gönül vermiş, meftun, meclûp
armağan02:55:37
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
etçiller02:55:35
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
eşraf02:55:28
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
oğlan02:55:27
Erkek çocuk
şale02:55:25
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
SAĞRI02:55:23
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
kuş02:55:18
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
anilin02:55:14
Benzenden türeyen bir amin
Çalışmak02:55:12
İşi veya görevi olmak
çorak02:55:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
paydaşlık02:55:08
Paydaş olma durumu, iştirak
GEÇİMLİK02:55:06
Yiyecek parası, nafaka
kurak02:55:01
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
yok etmek02:54:55
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
merek02:54:54
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
yaklaşık02:54:41
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
güneş takvimi02:54:39
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
yen02:54:36
Giysi kolu
sentetik02:54:14
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
benzetmek02:54:13
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
mukataa02:54:07
Kesim
Ki02:54:04
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
içerik02:54:02
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
kuruntulu02:54:01
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
aralamak02:53:54
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
il02:53:52
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
sembolik02:53:52
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sağuculuk02:53:49
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
setir02:53:46
Bir şeyi örtme, gizleme
mahkum02:53:44
Hüküm giymiş, hükümlü
ŞUFA02:53:39
Ön alım
değişik02:53:31
Değiştirilmiş
kıvam02:53:21
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
ara bozucu02:53:15
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
umut vermek02:53:12
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
Siyahi02:53:08
Zenci, fellah
albüm02:53:03
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
İnce yapılı02:52:53
Narin, nazik, zayıf
imaret02:52:44
İmarethane
nadim02:52:42
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kirtil02:52:42
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
gütmek02:52:37
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
ekvatoral02:52:32
Ekvatorla ilgili eşleksel
şatafat02:52:30
Süs ve gösteriş
sütnine02:52:28
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
boru çiçeği02:52:25
Çan çiçeği
Festival02:52:23
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
saçak bulut02:52:19
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
sarkıntılık02:52:16
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
tahta perde02:52:14
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
bazen02:52:07
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
gemi iskeleti02:52:04
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Acar02:51:58
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
saçsız02:51:57
Saçı olmayan
uygulanabilirlik02:51:53
Yapılabilirlik, fizibilite
YEĞNİSEME02:51:52
Hafifseme, istihfaf
sinara02:51:48
Büyük zoka
telif hakkı02:51:47
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
camekan02:51:39
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
koskocaman02:51:29
Çok büyük, çok iri, muazzam
mağara02:51:27
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Yapmak02:51:26
iyilik veya kötülükte bulunmak
gölgeli resim02:51:21
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
hasret çekmek02:51:11
özlem duymak
güneştopu02:51:10
bk. Acem lâlesi
sızıltı02:51:00
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
makule02:50:59
Takım, çeşit
oylama02:50:54
Oy kullanma işi
plânetaryum02:50:47
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
ipek böceği02:50:46
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
yoksun olmak02:50:44
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
yükseltme02:50:18
Yükseltmek işi
düzmeci02:50:17
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
yurt bilgisi02:50:14
bk. yurttaşlık bilgisi
janr02:50:09
Çığır, tarz, cins
Ut02:50:09
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
hasır02:50:04
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
vurucu02:49:58
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
profil02:49:43
Yandan görünüş
adaptör02:49:33
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
sağlık evi02:49:08
Sağlık ocağı
ortakçı02:48:58
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
koordinat02:48:38
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
VARAN02:48:31
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
ela02:48:30
Gözde sarıya çalar kestane rengi
Kılgısal02:48:19
Kılgılı, uygulamalı, pratik
radyan02:47:57
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi
harman02:47:25
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
asap02:46:43
Sinirler
mönü02:45:33
bk. menü
numara02:45:04
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yürek çarpıntısı02:44:45
Yüreğin sık ve hızlı vurması
boğumlanma02:43:01
Boğumlanmak işi
tuz02:43:01
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
yediveren02:42:54
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
yükselteç02:42:34
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
kayaç02:42:26
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
süpürge02:41:49
Süpürmeye yarayan araç
kantarı belinde02:41:21
gözü açık, aldatılmaz