kıskı

1 İsim

Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz