kıstak

1 İsim

Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil