kalite

1 İsim

Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik

Cümle 1: Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında, yani zembereğindedir. - H. Taner

Sıfat

(Fransızcada kullanılmaz) Üstün nitelikli

Cümle 1: Kalite şarap.