kaldırım taşı

1 İsim

Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü