kalem

1 İsim

Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç

Cümle 1: Kurşun kalem. Cümle 2: Dolma kalem. Cümle 3: Boya kalemi. Cümle 4: Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir. - F. R. Atay

Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer

Cümle 1: Hükûmet memurlarınca âdetti; akşam üstü kalemden çıkanlar, eczahaneye toplaşırlar, ...işlerine dair sonu gelmez dedikodular yaparlardı. - R. H. Karay Cümle 2: Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti. - M. Ş. Esendal

Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç

Cümle 1: Taşçı kalemi. Cümle 2: Oymacı kalemi. Cümle 3: Kalem keski.

Çeşit

Cümle 1: Üç kalem erzak. Cümle 2: Beş kalem ilâç.

(bazı deyimlerde) Yazı

Cümle 1: Kaleme almak. Cümle 2: Kaleme gelmemek. Cümle 3: Kalemiyle geçinmek.

Yazar

Cümle 1: Edebiyatımızın usta kalemlerinden...