kara bulut

1 İsim

Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus