kara kış

1 İsim

Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri

Çok sıkıntılı durum veya zaman

Cümle 1: Hepsi hasta ve küskün olan bu yurttaşlar da bugünün ağır iktisadî koşullarının kara kışında sefalete terk edilmişlerdi. - H. Taner