karakterize etmek

1

ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek