kargaşalık

1 İsim

Kargaşa durumu

Cümle 1: Bütün bu kargaşalık, bu gürültü içinde çalgıcılar çalıyorlar. - M. Ş. Esendal Cümle 2: İşte bu kargaşalığın içerisinden bir adam Doktor Hikmet'i ve eşyasını aldı. - Y. K. Karaosmanoğlu