kâtip

1 İsim

Sekreter, yazman

Cümle 1: Bir müddet sonra Talât beyin hususî kalemine kâtip oldum. - F. R. Atay