kayık

1 İsim

Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne

Cümle 1: Balıkçı kayığı.

Sıfat

Bir yana kaymış