kılavuzluk

1 İsim

Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik

Bir gemiyi limana sokmak veya limandan çıkarmak işi