KOMİSYONCU

1.İsimKomisyon işleri yapan kimse, simsar
Cümle 1: Tiftik komisyoncusu olduğumu bildirdim ve ahbap olduk, gitti. - A. Gündüz

Son Arananlar

basketbol11:42:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
beis11:42:54
Engel, uymazlık
kâfi11:42:53
Yeterli, yetecek ölçüde olan
espri11:42:52
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
Kıyafet11:42:51
Kılık
bisikletçi11:42:50
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
ana arı11:42:50
Arı beyi
Çevre bilimi11:42:48
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
yordam11:42:47
Çeviklik, çabukluk
fosil11:42:47
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ahiretlik11:42:45
bk. ahretlik
ısrar11:42:44
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
deniz kuvvetleri11:42:43
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
AKAÇLAMA11:42:43
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
takunya11:42:42
Nalın
çaydanlık11:42:41
İçinde çay pişirilen kap
sındı11:42:40
Makas
hamule11:42:36
Yük
SONSUZ11:42:35
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Müzekker11:42:34
Eril
uğut11:42:33
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
zulüm görmek11:42:31
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
kesin11:42:30
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
sabit olmak11:42:29
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
şifa11:42:27
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Ehlidil11:42:25
Gönül eri, kalender, rint
güvenirlik11:42:22
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
ığıl ığıl11:42:20
Ağır ağır, yavaş yavaş
cefa11:42:19
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
Tungsten11:42:18
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
Zehir11:42:15
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
GÜMÜŞ11:42:13
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
karakteroloji11:42:12
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
fahriye11:42:12
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
alaya almak11:42:12
alay etmek, eğlenmek
ateş basmak11:42:11
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
hatasız11:42:10
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
düğümlemek11:42:09
Düğüm yaparak bağlamak
baştan başa11:42:09
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
Gönül11:42:08
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
barlam11:42:07
bk. barlam
MAHALLE11:42:06
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
baryum11:42:05
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
Açılma11:42:05
Açılmak işi
kalinis11:42:04
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Rica11:42:03
Dileyiş, dileme, dilek
nabekâr11:42:02
Yararsız, işe yaramaz
allame11:42:02
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
Baytar11:42:00
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
yakın dost11:41:58
İçten, samimî ve yalın kimse
burhan11:41:57
Kanıt
bakma11:41:56
Bakmak işi
öğretim bilgisi11:41:56
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
üvey baba11:41:56
Öz olmayan baba, babalık
Yürüyüş11:41:55
Yürümek işi veya biçimi
ritm11:41:53
Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliği, dizem, tartım
Girginlik11:41:52
Girgin olma durumu
tezkire11:41:51
bk. tezkere
fikir yazısı11:41:50
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
üroloji11:41:50
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
insafsızca11:41:49
İnsafsız bir biçimde, gaddarca
neyzen11:41:48
Ney üfleyici, ney çalan kimse
yukarı11:41:47
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
umma11:41:47
Ummak durumu
Kalıt11:41:46
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
höllük11:41:45
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
Bitki11:41:42
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
doğru11:41:41
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
ıslahat11:41:40
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Hareketsiz11:41:38
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
tavsiye etmek11:41:37
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
kekeleme11:41:36
Kekelemek işi
xe11:41:35
Ksenon"un kısaltması
zayıf11:41:34
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
malakit11:41:33
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
konuşkan11:41:33
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
dilinme11:41:31
Dilinmek işi
asım11:41:31
Asma işi
alık11:41:30
Akılsız, sersem, budala, ebleh
dinlenme11:41:29
Dinlenmek işi, istirahat
İleri gelenler11:41:27
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
yalın ayak11:41:26
Ayakları çıplak
Uyak11:41:25
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
mi11:41:23
bk. mı / mi
Atatürkçü11:41:22
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
mika11:41:19
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
ağustos böceği11:41:18
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
yakın11:41:17
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
mehil müddeti11:41:17
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
TARAK11:41:14
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
şevket11:41:13
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
sapaklık11:41:11
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
müşabih11:41:10
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
dünya ahret kardeşim olsun11:41:10
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
mayası bozuk11:41:09
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
çoğunlukla11:41:07
Çoğunluğa dayanılarak
karıştırmak11:41:07
İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
yanıt11:41:07
Cevap
kadar11:41:06
Büyüklüğünde, genişliğinde
kalp acısı11:41:02
Büyük üzüntü
ayaklı11:41:01
Ayağı olan
tahminî11:41:00
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
börülce11:41:00
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
ara bozuculuk11:40:59
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
çekiştirme11:40:58
Çekiştirmek işi
arabozan11:40:57
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
bahis açmak (veya açılmak)11:40:57
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
yeryüzü11:40:54
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
göz yummak11:40:54
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
tümsek11:40:51
Küçük tepe
barata11:40:51
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Isırgın11:40:49
İsilik
Semere11:40:48
Yemiş, meyve, ürün
BAYAĞI11:40:48
Aşağılık, pespaye
iftira11:40:48
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
çöplenme11:40:47
Çöplenmek işi
Sarışın11:40:47
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
lepiska11:40:46
Leipzig şehrinde üretilen ipek
deveranıdem11:40:45
Kan dolaşımı
kan kanseri11:40:45
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
diktacılık11:40:44
Dikta yanlısı olma durumu
yeni ay11:40:43
Ayça, hilâl
yüz kalıbı11:40:42
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
deniz aynası11:40:40
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
Cop11:40:39
Kalın kısa değnek
Seçmeci11:40:38
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Badi11:40:36
Ördek
çalışma odası11:40:35
İçinde iş yapılan oda
zevzek11:40:34
Tatsız ve çok konuşan, geveze
Kulun11:40:33
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu