kor

1 İsim

İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası

Kırmızı

Cümle 1: Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. - Y. K. Beyatlı

Büyük acı, üzüntü, sıkıntı

Cümle 1: Kimseye göstermedikleri bir kor yanar içlerinde. - Ç. Altan

2 İsim

Kolordu kelimesinin kısaltması: Korgeneral

3 Sıfat

Görme duygusu olmayan, görmez

Cümle 1: Kör göz. Cümle 2: Körü körüne duygululuk sanatçıyı da, körün değneğiyle yolunu araması gibi zavallı duruma düşürür. - N. Cumalı

Keskinliği yeterli olmayan

Cümle 1: Kör bıçak. Kör makas.

Az aydınlık veren

Cümle 1: Sahanlığın üstünde bir kör kandil yanıyordu. - H. R. Gürpınar

Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan

Cümle 1: Kör hat. Kör sokak. Kör yer.

Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan

Duyarlığını yitirmiş

Cümle 1: Muhitimiz bize karşı her an kör, sağır ve şuursuzdur. - A. Ş. Hisar

Bu kelime bazı deyimlerde kötüleyici bir sıfat gibi kullanılır

Cümle 1: Kör talih. Kör şeytan. Cümle 2: Vakıa bu kör siyaset yüzünden Türklük Rumeli'den çıktı. - Y. K. Beyatlı