KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

emzik05:20:40
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
ana vatan05:20:39
Ana yurt
pound05:20:27
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Cesaretli05:20:25
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
izolasyon05:20:24
Yalıtım, tecrit
alkolik05:20:23
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
karnından konuşan05:20:22
bk. vantrilok
ürkmek05:20:14
Şaşkınlık ve korku duymak
şevki kırılmak05:20:04
isteği, hevesi kalmamak
perukar05:19:55
Berber
Tekaüt05:19:51
Emekliye ayrılma
bakımsız05:19:50
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
adam değilim05:19:49
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
yonca05:19:47
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
bahar nezlesi05:19:40
bk. saman nezlesi
haile05:19:28
Çok acıklı olay
toplardamar05:19:25
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
epifit05:19:21
Üst bitken
Perdah05:19:08
Parlatma, parlaklık verme
eriyik05:18:56
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
gizemci05:18:54
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
paralel05:18:35
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
politikacı05:18:28
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
Turan05:18:19
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
cirit05:18:14
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
tek tanrıcı05:18:09
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
proleter05:18:04
Çalışan, emekçi
karagöz05:18:03
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
markka05:17:54
Finlandiya para birimi, mark
gezeğen05:17:41
Çok gezen (kimse)
tik05:17:40
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
Kekelemek05:17:38
Ne söyleyeceğini şaşırıp kelimeleri birbirine karıştırmak
Azerî05:17:37
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
itila05:17:18
Yükselme, yücelme
görk05:17:11
Güzellik, gösteriş
yardımsever05:16:59
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
ağız kavafı05:16:46
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
umumiyet05:16:34
Genellik
babi05:52:48
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
açığa çıkmak05:52:46
belli olmak, anlaşılmak
arzuhâlci05:52:37
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
uçkur05:52:37
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
uzay adamı05:52:01
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
hapishane05:50:59
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
yasa koyucu05:50:53
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
Bey05:50:32
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
Hazcı05:50:26
Hazcılık ile ilgili olan
abıhayat05:50:04
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
aklama05:49:49
Aklamak işi, ibra
dolaş05:47:32
bk. sarmaş dolaş
katran05:47:11
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
geçmez05:46:07
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
Rabbena05:45:59
Tanrı, Tanrım
huni05:45:45
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
azma05:43:45
Azmak işi
akıntılı05:43:01
Akıntısı olan, eğik, meyilli
tadat05:42:47
Sayma, sayı
Yazıhane05:42:45
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
ordinat05:42:29
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
korluk05:42:27
Kor olma durumu
Zaten05:42:22
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
soluk almak05:42:20
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
paladyum05:42:11
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
fit05:42:03
Birini başkasına karşı kışkırtma
parlak05:42:01
Parlayan, ışıldayan
rampa etmek05:41:59
taşıt bir yere, bir şeye veya bir başka taşıta yanaşmak
organik05:41:56
Organlarla ilgili, uzvî
düzenleyici05:41:38
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
onmak05:41:29
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
şişkin05:41:27
Şişmiş, şişirilmiş
başkan vekili05:41:27
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
bileği taşı05:41:26
Bıçak, çakı, makas gibi kesici araçları bilemekte kullanılan ince taneli sarı şist
eksibe05:41:24
Kum yığını, kumul
yük hayvanı05:41:10
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
pelteklik05:41:04
Peltek olma durumu, peltek konuşma
öl05:40:59
Toprağın nemi, yaşlık, höl
paralelizm05:40:57
Koşutçuluk
vurdumduymaz05:40:45
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
KUDRET05:40:30
Güç, erk, erke, iktidar
darlık05:40:28
Dar olma durumu
kakule05:40:23
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
slip05:40:21
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
tenzih etmek05:40:19
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
yassı balıklar05:40:17
Kemikli balıklar takımı
armonika05:39:43
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
uza devim05:39:41
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
aldırışsız05:39:30
Aldırmaz, umursamayan
Lösemi05:39:27
bk. kan kanseri
jigolo05:39:10
Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı
buzçözer05:39:05
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
resital05:38:51
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
tıknaz05:38:37
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
şekilci05:38:03
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
okapi05:37:06
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
geçersiz05:36:29
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
milis05:36:17
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
geçerlilik05:35:45
Geçerli olma durumu, geçerlik
meslek seçmek05:35:40
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
gayrimüslim05:35:33
Müslüman olmayan
garnizon05:35:28
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
perestişkâr05:35:11
Taparcasına seven, tapınan
şenlik05:35:07
Şen olma durumu, şetaret
galeyan05:34:51
Kaynama
gıyaben05:34:26
Kendi yokken, ortada olmaksızın
kolik05:34:21
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
geoit05:32:12
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
Kek05:32:05
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
üretmek05:32:03
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
üst geçiş05:32:00
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
bora05:31:47
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
ibis05:31:46
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
ağsı05:31:41
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
sıkıntı vermek05:31:26
tedirgin etmek, bunaltmak
kurma05:30:58
Kurmak işi
mısır ekmeği05:30:55
Mısır unu, tuz ve suyun karışımı yoluyla yapılan hamurun bir kap içinde pişirilmesiyle hazırlanan ekmek türü
okutman05:30:49
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
yarenlik etmek05:30:48
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
yıldız çiçeği05:30:46
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
yağış05:30:31
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
modem05:30:30
Bilgi işlem
tufan05:30:12
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
mastika05:30:10
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
çömelme05:29:52
Çömelmek işi
Sunu05:29:50
Sunulan şey
yeni dünya05:29:48
Amerika ana karası
orak ayı05:29:38
Temmuz
kancık05:29:33
(hayvanlarda) Dişi
hemşire05:29:15
Kız kardeş, bacı
Üçgül05:29:05
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
askılık05:28:49
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı