kalsiyum

1 İsim

Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca