kapasite

1 İsim

(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü

Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, sığa

Anlama, kavrama yeteneği